Submagic Pro

1.446.000 

Submagic cung cấp giao diện thân thiện với người dùng để làm việc với phụ đề, giúp người dùng dễ dàng đồng bộ hóa, điều chỉnh và tùy chỉnh phụ đề để phù hợp với thời gian và nội dung của video.

  • Bạn sẽ nhận được Submagic Pro (Tài khoản chia sẻ)
Submagic Pro
1.446.000  Select options