HTML Tag: 10 Cách Để Tối Ưu Hóa SEO Hiệu Quả 2024

HTML tag

Hiểu về HTML tag là cơ bản trong SEO, đôi khi là một trong những ý tưởng đầu tiên chúng ta hiểu. Mặc dù không thể nhìn thấy, chúng có sức ảnh hưởng lớn đến xếp hạng tìm kiếm, có thể nâng cao vị trí của trang web hoặc góp phần vào sự sụp đổ của chúng.

Trong môi trường tìm kiếm hiện nay, bỏ qua hoặc xử lý không đúng HTML tag có thể gây tác động tiêu cực đến sự cạnh tranh của một trang web. Những tag này là rất quan trọng để tối đa hóa khả năng hiển thị và có ảnh hưởng đáng kể.

HTML tag cho thấy sự quan trọng cho SEO bao gồm tiêu đề, mô tả meta, tiêu đề (từ H1 đến H6), các thẻ ngữ nghĩa trong HTML tag, thuộc tính Alt, Open Graph tags, robots tag,  canonical tag, hreflang tag và đánh dấu Schema.

HTML Tag Là Gì?

HTML tag là các đoạn mã được sử dụng để đặc trưng hóa nội dung cho các công cụ tìm kiếm. Chúng cho phép chúng ta nhấn mạnh các yếu tố chính trong văn bản, mô tả hình ảnh và chỉ đạo cho các robot tìm kiếm.

Hơn nữa, HTML tag đóng một vai trò quan trọng trong việc định dạng trang web trong kết quả tìm kiếm. Bằng cách tận dụng các HTML tags cụ thể, chúng ta có thể tăng cường khả năng chuyển đổi các đoạn trích thông tin tìm kiếm thông thường thành các đoạn trích thông tin được tăng cường hoặc thậm chí là đoạn trích thông tin nổi bật. Khi khả năng đoạn trích thông tin tìm kiếm của chúng ta tiến triển, HTML tag trở thành yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo vị trí tốt hơn trên trang kết quả của các công cụ tìm kiếm (SERPs) và thu hút lượng truy cập tăng cao.

HTML tag
HTML tag

 

HTML Tag Vẫn Còn Quan Trọng Trong Chiến Lược SEO Hiện Đại chứ?

Đảm bảo việc sử dụng HTML tag một cách chính xác vẫn là một nhiệm vụ cơ bản trong danh sách kiểm tra SEO của trang web của bạn.

Đầu tiên và quan trọng nhất, việc công nhận giới hạn của trí tuệ nhân tạo là điều rất quan trọng, bất kể tiến trình tiến bộ của nó. HTML tag là cần thiết để đảm bảo sự hiểu đúng đắn về thông tin của chúng ta, vì AI vẫn còn khả năng mắc lỗi đáng kể.

Hơn nữa, các yếu tố HTML có nhiều chức năng vượt ra ngoài việc hỗ trợ việc hiểu biết của công cụ tìm kiếm. Chúng đóng góp vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng, tạo ra các đoạn trích tìm kiếm hấp dẫn về mặt thị giác, giải quyết vấn đề nội dung trùng lặp và thực thi tiêu chuẩn quét.

HTML tag quan trọng để đạt được SEO tốt cho trang web bao gồm:

– Thẻ tiêu đề (Title tag): HTML tag chỉ định tiêu đề của một trang web.

– Thẻ mô tả meta (Meta description tag): HTML tag cung cấp tóm tắt ngắn gọn về nội dung của trang web.

– Tiêu đề (H1 — H6): HTML tag được sử dụng để cấu trúc nội dung của một trang web thành các cấp độ tiêu đề khác nhau.

– Các ngữ nghĩa HTML tag (HTML tags): HTML tag cụ thể được giới thiệu trong HTML5 để cung cấp ý nghĩa và cấu trúc cho nội dung của một trang web.

– Thuộc tính Alt (Alt attribute): Một thuộc tính được sử dụng trong HTML tag để cung cấp văn bản thay thế cho hình ảnh, hiển thị nếu hình ảnh không thể tải được.

– Open Graph tag: HTML tag được sử dụng để xác định siêu dữ liệu cho các nền tảng truyền thông xã hội, cho phép chia sẻ và trình bày trang web tốt hơn.

– Robots tag: HTML tag chỉ dẫn robot của công cụ tìm kiếm về cách lập chỉ mục và hiển thị nội dung của một trang web.

– Canonical tag: HTML tag được sử dụng để chỉ định phiên bản ưa thích của một trang web khi có nhiều phiên bản có nội dung tương tự.

– Hreflang tag: HTML tag được sử dụng để chỉ định ngôn ngữ và mục tiêu vùng lãnh thổ của một trang web, đặc biệt hữu ích cho các trang web đa ngôn ngữ.

– Schema markup: Một ngôn ngữ đánh dấu dữ liệu có cấu trúc được sử dụng để cung cấp ngữ cảnh và thông tin bổ sung về nội dung của một trang web cho các công cụ tìm kiếm.

1. Title Tags 

HTML tags
HTML tags

Các công cụ tìm kiếm sử dụng thẻ tiêu đề để xác định chủ đề của một trang web và hiển thị nó trong trang kết quả của các công cụ tìm kiếm (SERPs). Khi được hiển thị trên trang kết quả của các công cụ tìm kiếm (SERPs), thẻ tiêu đề được trình bày theo định dạng sau:

Giá trị SEO

Trong lịch sử, các công cụ tìm kiếm đã coi HTML tags tiêu đề là rất quan trọng. Các công cụ tìm kiếm như Google phụ thuộc vào tiêu đề của một trang để xác định sự liên quan của nó đối với một truy vấn tìm kiếm cụ thể, vì tiêu đề tóm tắt chủ đề chính của trang.

Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến một mô hình mà các chuyên viên SEO không được đào tạo đã sử dụng “keyword stuffing”, trong đó bao gồm việc điền quá nhiều cụm từ vào tiêu đề để nhắm mục tiêu vào các truy vấn khác nhau. Như một phản ứng, các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là Google, đã bắt đầu áp đặt các hình phạt đối với các thực hành này và các phương pháp SEO lỗi thời khác. Kết quả là, các trang web với các tiêu đề quảng cáo quá mức hoặc giống spam đã trải qua một sự giảm sút trong xếp hạng tìm kiếm của họ.

Trong thời đại tìm kiếm ngữ nghĩa hiện nay, khi Google cố gắng hiểu nội dung một cách ngữ cảnh, tầm quan trọng của việc thiết kế cẩn thận các HTML tags tiêu đề đã giảm. Thuật toán của Google đã phát triển một mức độ chuyên môn cao trong việc hiểu nội dung của các trang web. Mức độ chuyên môn này đến mức họ đôi khi sửa đổi tiêu đề của các trang được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Hiện tượng này xuất hiện trong các điều kiện cụ thể:

  1. Google có thể can thiệp và sửa đổi các tên quảng cáo quá mức và đầy đủ từ khóa, đặc biệt là nếu trang web không cung cấp nội dung chất lượng cao. Điều này loại bỏ nhu cầu hy sinh thông tin tốt vì sự bao gồm quá mức từ khóa trong các tiêu đề.
  2. Sự không phù hợp giữa tiêu đề và truy vấn: Google có thể chọn một trang cho một truy vấn cụ thể ngay cả khi tiêu đề không chính xác tương ứng với truy vấn đó. Google có thể chọn sửa đổi tiêu đề cho trang kết quả tìm kiếm (SERP) trong các tình huống cụ thể. Việc tạo ra một tiêu đề hoàn toàn phù hợp với tất cả các truy vấn tìm kiếm có thể không khả thi. Tuy nhiên, nếu Google thường xuyên sửa đổi tiêu đề cho các truy vấn phổ biến, có thể đáng xem xét việc thực hiện sửa đổi.
  3. Tiêu đề quá dài hoặc không đủ: Trong năm 2021, Google đã thực hiện cập nhật tiêu đề trang, sửa đổi các tiêu đề quá dài, quá ngắn hoặc sử dụng dấu chấm phẩy không tiêu chuẩn như dấu chấm phẩy. Đối với tiêu đề dài, Google có thể thay thế chúng bằng các tiêu đề H1, trong khi đối với tiêu đề ngắn, nó có thể thêm tên thương hiệu vào cuối.

Mạng xã hội như Facebook và Twitter sử dụng các thẻ riêng trong khu vực <head> của các trang web, có thể được gọi là tiêu đề thay thế. Google có tùy chọn hiển thị các tiêu đề thay thế cho các nền tảng này thay vì HTML tags tiêu đề được chỉ định.

Cách Tối Ưu

Khi tối ưu hóa HTML tags tiêu đề, việc xem xét nhiều yếu tố quan trọng dựa trên tiêu chuẩn của Google và các thực hành tốt nhất về SEO là rất quan trọng.

Độ Dài của Tiêu Đề:

Google áp đặt hạn chế về số ký tự tối đa nó có thể hiển thị trong trang kết quả của các công cụ tìm kiếm (SERPs) cho các thẻ tiêu đề. Tuy nhiên, hạn chế này không cố định và có thể thay đổi tùy theo kích thước màn hình. Thông thường, nên hạn chế tiêu đề dưới 60 ký tự hoặc ít hơn để đảm bảo tương thích với phần lớn màn hình.

Google cắt giảm tiêu đề vượt quá giới hạn màn hình, chỉ hiển thị một phần. Mặc dù việc cắt giảm có thể có tác động tích cực như tăng tỷ lệ nhấp vào (CTR) bằng cách kích thích sự tò mò, nhưng điều quan trọng là phần tiêu đề có thể nhìn thấy phải bao gồm từ khóa chính.

HTML tags
HTML tags

Mặc dù không bắt buộc phải nhìn thấy toàn bộ tiêu đề, nhưng điều quan trọng là nó phải liên quan đến truy vấn.

Để theo dõi độ dài của các tiêu đề và tìm các tiêu đề vượt quá giới hạn được đề xuất, bạn có thể sử dụng các công cụ như WebSite Auditor. Để có danh sách chi tiết các tiêu đề dài hơn giới hạn chấp nhận được, hãy vào Cấu Trúc Trang > Kiểm Tra Trang > Trên trang.

Từ Khóa trong Tiêu Đề:

Việc bao gồm từ khóa trong tiêu đề vẫn còn là rất quan trọng để rõ ràng chỉ ra sự liên quan của trang web của bạn đối với người dùng. Việc sử dụng từ khóa quá mức trong tiêu đề có thể dẫn đến kết quả tiêu cực từ Google, bao gồm hạ bậc hoặc sửa đổi để giảm thiểu việc gửi thư rác.

Nếu bạn có một trang web WordPress, bạn nên xem xét việc sử dụng plugin AIOSEO để tối ưu hóa hiệu quả các HTML tag tiêu đề của bạn.

Các thực hành tốt nhất hiện nay khuyến khích chỉ nên bao gồm một từ khóa hoặc một cụm từ khóa ngắn trong tiêu đề và sử dụng ngôn ngữ tiếp thị thuyết phục cho phần còn lại. Ví dụ, hãy xem xét cấu trúc tiêu đề sau:

“Top 10 Xe Đạp Đường Đất Cho Mọi Ngân Sách | Chuyên Gia Xe Đạp”

Tiêu đề này bắt đầu bằng một cụm từ khóa ngắn gọn, cho thấy đó là một danh sách. Việc kết hợp tên thương hiệu cụ thể gần cuối văn bản mang lại độ tin cậy và việc đề cập đến “mọi ngân sách” phục vụ cho một loạt lựa chọn khách hàng tiềm năng.

Cách Chọn Máy Tính Xách Tay Tốt Nhất Cho Công Việc | 2023

Mặc dù từ khóa được đặt ở vị trí cao trong tiêu đề này, nó vẫn nằm trong giới hạn độ dài được đề xuất để đảm bảo khả năng nhìn thấy trong bất kỳ Trang Kết Quả Của Công Cụ Tìm Kiếm (SERP) nào. Tiêu đề cho thấy rằng trang là một bài hướng dẫn, và sự hiện diện của năm hiện tại ngụ ý rằng nó là cập nhật.

Khi tạo các HTML tag tiêu đề được tối ưu hóa cho từ khóa, điều quan trọng là chỉ cần bao gồm một từ khóa chính là đủ để cải thiện xếp hạng trên công cụ tìm kiếm của bạn.

Tích hợp thương hiệu:

Việc tích hợp thương hiệu của bạn vào tiêu đề có thể mang lại lợi ích nếu thương hiệu của bạn đã được xây dựng vững chắc. Người dùng thường thu hút về các thương hiệu quen thuộc khi quét kết quả tìm kiếm, tăng khả năng được chọn lựa.

Tuy nhiên, nếu thương hiệu của bạn chưa được công nhận, các lợi ích ngay lập tức từ việc bao gồm nó trong tiêu đề có thể không rõ ràng. Tuy nhiên, theo thời gian, việc bao gồm thương hiệu liên tục trong tiêu đề có thể đóng góp vào việc xây dựng nhận thức về thương hiệu, cuối cùng đem lại lợi ích, tuy nhiên có thể kéo dài trong một khoảng thời gian dài—có thể kéo dài vài năm.

2. Meta Description Tag

Mô tả meta là một đoạn văn ngắn được tạo ra để cung cấp một cái nhìn tổng quan về trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Trong kết quả tìm kiếm (SERPs), HTML tag trông như sau:

HTML tags
HTML tags

Giá Trị SEO 

Chức năng của mô tả meta tương tự như tiêu đề. Nó cung cấp thông tin bổ sung về trang web của bạn, hỗ trợ người dùng xác định liệu họ có tiếp tục truy cập vào trang web của bạn hay không. Mặc dù mô tả meta không có ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của bạn. Một mô tả meta hấp dẫn và liên quan có khả năng kích thích nhiều lượt nhấp vào đoạn trích của bạn, điều này cuối cùng có thể dẫn đến cải thiện vị trí xếp hạng trong tương lai.

Giống như tiêu đề, Google có thể thay đổi mô tả meta của bạn. Thực tế cho thấy, điều này thường xuyên xảy ra, vì Google tạo ra phần lớn mô tả meta được hiển thị trong SERPs thay vì chính chủ sở hữu trang web.

Cách Cải Thiện

Mặc dù Google thường xuyên viết lại mô tả meta, một phần đáng kể của mô tả gốc vẫn xuất hiện trong SERPs. Để tình cờ hoặc chỉ phụ thuộc vào việc Google tạo ra có thể dẫn đến đoạn trích không tối ưu và hiệu suất tìm kiếm giảm sút. Việc viết một mô tả meta hấp dẫn và chính xác là chìa khóa, vì nó có khả năng tăng tỷ lệ nhấp vào tự nhiên của bạn.

Độ Dài Mô Tả Meta

Mặc dù không có hạn chế kỹ thuật về độ dài mô tả meta, Google thường chỉ hiển thị khoảng 160 ký tự đầu tiên trong đoạn trích của bạn. Tương tự như HTML tag tiêu đề, lời khuyên vẫn giữ nguyên: hãy điều chỉnh độ dài theo cần thiết, nhưng ưu tiên đề cập đến từ khóa và thông tin quan trọng khác gần phần đầu.

Để xem xét mô tả meta của bạn, hãy sử dụng các công cụ như WebSite Auditor. Trong dự án của bạn, điều hướng đến Cấu Trúc Trang > Kiểm Tra Trang > Trên trang và xác định bất kỳ mô tả meta nào vượt quá độ dài được đề xuất.

HTML tags
HTML tags

Từ Khóa Mô Tả Meta

Do không gian tăng trong mô tả meta, việc sử dụng nhiều từ khóa là chấp nhận được. Theo các thực hành tốt nhất hiện nay, khuyến khích sử dụng nhiều phiên bản của từ khóa đã sử dụng trong tiêu đề.

Ví dụ, nếu tiêu đề là “Cách Chọn Laptop Tốt Nhất Cho Công Việc,” thay vì chỉ đề cập đến “laptop cho công việc” trong mô tả, hãy chọn một thuật ngữ khác như “laptop kinh doanh.” Chiến lược này mở rộng phạm vi và cải thiện khả năng phù hợp chính xác với truy vấn của người dùng.

Mặc dù có thể sử dụng nhiều từ khóa trong mô tả, nhưng khuyến khích giới hạn chúng chỉ trong hai hoặc ba từ. Duy trì một tông điệu chân thành và tránh việc ép buộc thêm từ khóa ở những nơi chúng không phù hợp một cách tự nhiên.

Loại Bỏ Việc Sử Dụng Dấu Nháy Trong Mô Tả Meta

Khi sử dụng dấu nháy kép trong mô tả meta HTML, Google thường cắt bỏ văn bản tại dấu nháy khi hiển thị nó trong trang kết quả tìm kiếm (SERPs). Do đó, khuyến khích loại bỏ tất cả các ký tự chữ và số từ mô tả meta của bạn.

Hơn nữa, để tối ưu hóa HTML tag tiêu đề và mô tả meta, nên sử dụng thông tin đối thủ cạnh tranh thông qua Trình soạn thảo Nội dung SEO trong WebSite Auditor.

HTML tags
HTML tags

Điều hướng đến phần Kiểm Tra Trang, cụ thể là Tiểu mục Kiểm Tra Nội dung, và nhập URL của trang bạn đang tối ưu hóa, cùng với từ khóa mong muốn của bạn. Công cụ sẽ đánh giá trang web của bạn so với 10 đối thủ hàng đầu trong kết quả tìm kiếm, phát hiện mức độ từ khóa mục tiêu được tích hợp trong thẻ tiêu đề và mô tả meta của họ.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đến Trình Soạn Thảo Nội Dung và cải thiện văn bản ngay lập tức trong ứng dụng. Tại đây, bạn có khả năng tạo tiêu đề và mô tả meta của bạn. Hơn nữa, bạn cũng có thể xem trước cách đoạn trích meta của bạn sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

HTML tags
HTML tags

3. Headings (H1-H6) 

HTML tags
HTML tags

Tiêu đề (H1-H6) được sử dụng để phân chia trang của bạn thành các phần hoặc khối rõ ràng, hoạt động như các tiêu đề nhỏ trong nội dung. Một tiêu đề HTML được tổ chức như sau:

Khi được hiển thị trên trang web, tiêu đề được hiển thị theo một định dạng nhất định:

Giá Trị SEO

Ban đầu, tiêu đề được triển khai để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách cấu trúc thông tin trang, đơn giản hóa điều hướng và hỗ trợ việc xác định nhanh chóng các khu vực liên quan.

Ngày nay, vai trò của tiêu đề đã trải qua những thay đổi đáng kể, đặc biệt là với việc triển khai chỉ mục các đoạn văn trong năm 2021. Tiến bộ công nghệ của Google cho phép nó phân loại các khu vực riêng biệt của một trang web như các kết quả tìm kiếm khác nhau.

Một ví dụ là một hướng dẫn chi tiết về quá trình loại bỏ vữa từ tường gạch, được tổ chức thành các phần như “chuẩn bị phòng,” “loại bỏ vữa,” “lau chùi gạch,” “làm sạch gạch,” và “kín gạch.” Trong trường hợp này, khi một người dùng tìm kiếm trên Google thông tin về cách kín gạch tường gạch bị lộ, Google có thể hiển thị một trong những chương này như một kết quả tìm kiếm riêng biệt.

Đơn giản, khi tiêu đề được tối ưu hóa cho việc tìm kiếm, mỗi tiêu đề có thể hoạt động như một kết quả tìm kiếm riêng biệt, từ đó tạo thành một cấu trúc phân cấp của các trang lồng nhau.

Cách cải thiện

Cấu trúc tiêu đề

Theo truyền thống, nên chỉ có một tiêu đề H1 cho mỗi trang, thường tương ứng với tiêu đề của trang. Đáng lưu ý là tiêu đề H1 và HTML tag tiêu đề có các vai trò khác nhau. HTML tag tiêu đề được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, trong khi tiêu đề H1 được đặt ở đầu văn bản.

Một sự khác biệt quan trọng là tiêu đề H1 không có giới hạn về số ký tự, điều này có nghĩa là nó có thể dài hơn HTML tag tiêu đề. Hoặc bạn có thể giữ cho cả hai có chiều dài như nhau – điều này cuối cùng phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Tiếp theo, tiêu đề H2 được sử dụng để chia nội dung thành các chương riêng biệt, và tiêu đề H3 chia các chương này thành các phụ chương. Cấu trúc phân cấp có thể mở rộng lên đến H6, tuy nhiên thường khuyến khích không nên sử dụng quá H3-H4 vì có quá nhiều tiêu đề lồng nhau có thể làm cho trang trông lộn xộn.

Cú pháp Song Song

Google có thể chuyển đổi các tiêu đề của bạn thành một đoạn trích nổi bật được hiển thị dưới dạng danh sách. Để tiêu đề của bạn đủ điều kiện được bao gồm trong một đoạn trích danh sách, chúng phải tuân thủ cú pháp song song. Điều này bao gồm việc đảm bảo tất cả các tiêu đề được xây dựng theo một cách nhất định, chẳng hạn như bắt đầu bằng một động từ hoặc được tạo thành từ các cụm danh từ.

Ngoài ra, đảm bảo sự đồng nhất về độ dài của các tiêu đề cùng cấp độ phân cấp và sắp xếp chúng theo danh sách đánh số có thể cải thiện khả năng xuất hiện như một đoạn trích danh sách.

HTML tags
HTML tags

4. HTML5 semantic tags

HTML tag là các thành phần quan trọng của tiêu chuẩn HTML mới nhất, được sử dụng để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung và điều hướng trang web.

Giá trị SEO

Các thẻ HTML5 đã phần lớn thay thế phương pháp truyền thống sử dụng các phần tử div để phân chia các trang web thành các phần. Thực sự, các phần tử div vẫn được sử dụng, tuy nhiên, các thẻ tiêu chuẩn HTML5 mới nhất dễ đọc hơn nhiều, vì chúng truyền đạt rõ ràng ý nghĩa của mỗi phần. Điều này cải thiện tốc độ tải trang của bạn, do đó cải thiện điểm hiệu suất PageSpeed tổng thể.

HTML5 tag thông thường

Có rất nhiều HTML tag, nhưng chúng ta hãy tập trung vào những thẻ phổ biến nhất thường được sử dụng trong xây dựng trang web và SEO (theo thứ tự bảng chữ cái) và hiểu ý nghĩa của chúng:

<article> — HTML tag này phân biệt một phần nội dung đáng kể và quan trọng, như một bài viết hoặc một bài đăng diễn đàn, đứng một mình như một đơn vị riêng lẻ.

<audio> — HTML tag này hiển thị một âm thanh nhúng hoặc luồng âm thanh.

<details> — Sử dụng để mô tả một tiện ích từ đó người dùng có thể truy cập thông tin bổ sung hoặc điều khiển khi cần thiết.

<dialog> — Xác định một hộp thoại hoặc cửa sổ con mà người dùng có thể tương tác khi cần thiết.

<embed> — Sử dụng để nhúng nội dung đa phương tiện như video, âm thanh, hoặc ứng dụng bên ngoài.

<footer> — Xác định nội dung của phần chân trang của một trang, tài liệu, hoặc phần.

<header> — Xác định nội dung của phần đầu trang của một trang, tài liệu, hoặc phần.

<main> — HTML tag này giúp xác định phần nội dung quan trọng và có ý nghĩa nhất của một trang. Không giống như <article>, nội dung được bao quanh bởi <main> thường nhỏ hơn và có thể nằm trong phần <article>.

<nav> — Xác định một phần của trang chứa các liên kết điều hướng.

<picture> — Sử dụng để chỉ định một container cho nhiều nguồn hình ảnh.

<source> — Chỉ ra các nguồn thay thế cho các phần tử truyền thông nhúng như <audio> hoặc <video>.

<summary> — Sử dụng cùng với phần tử <details> để cung cấp một bản tóm tắt hiển thị cho người dùng. Khi người dùng nhấp vào bản tóm tắt, bất kỳ thông tin hoặc nội dung bổ sung nào trong phần tử <details> trở nên hiển thị.

<svg> — Sử dụng để nhúng một tệp SVG trong tài liệu HTML.

<time> — HTML tag này mã hóa ngày và giờ (sinh nhật, sự kiện, cuộc họp, v.v.) trong một định dạng có thể đọc được bằng máy.

<video> — Nhúng nội dung video trong tài liệu HTML mà không cần bất kỳ plugin bổ sung nào để phát lại.

Cách tối ưu hóa

Để tối ưu hóa các HTML tag, việc triển khai chúng một cách chính xác, thay thế các thành phần <div> khi cần thiết là rất quan trọng. Độ chính xác là điều cần thiết; ví dụ, không khuyến khích gắn nhãn cho một đoạn văn bản bằng thẻ <video>.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Site Audit trong Site Structure của WebSite Auditor. Để phát hiện các trang có lỗi mã HTML, hãy phân tích kỹ phần “Pages with W3C HTML errors and warnings”. Để truy cập vào một nghiên cứu chi tiết về từng trang, chỉ cần nhấp vào biểu tượng mũi tên nằm trong cột “HTML Validation Errors”.

Hành động này sẽ chuyển hướng bạn đến trình kiểm tra mã HTML tag, nơi hiển thị một danh sách toàn diện về tất cả các lỗi được tìm thấy trên trang cụ thể. Hãy xem xét các lỗi này và tiến hành các sửa đổi cần thiết.

HTML tags
HTML tags

5. Alt Attribute 

Thuộc tính văn bản alt là một phần của thẻ hình ảnh và cung cấp mô tả cho một hình ảnh. 

Giá trị SEO

Văn bản alt đóng một vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hình ảnh bằng cách thực hiện hai chức năng quan trọng: cải thiện tính khả dụng cho các công cụ tìm kiếm và người dùng. Mục đích của văn bản alt là truyền tải nội dung và ý nghĩa của một hình ảnh đến các công cụ tìm kiếm, cũng như cung cấp một văn bản thay thế cho người dùng trong trường hợp hình ảnh không thể được tải hoặc hỗ trợ các trình đọc màn hình trong việc truyền tải thông tin về hình ảnh.

Lợi ích chính của việc tối ưu hóa tìm kiếm là văn bản alt tối ưu hóa tốt giúp cải thiện thứ hạng của hình ảnh trong kết quả tìm kiếm hình ảnh. Mặc dù đã có những đột phá đáng kể trong trí tuệ nhân tạo để nhận diện các bức ảnh, một mô tả viết vẫn cần thiết để giải quyết bất kỳ khiếm khuyết còn lại. Điều này giúp cải thiện khả năng truy cập tổng quát và khả năng hiển thị của hình ảnh trong tìm kiếm.

Cách cải thiện

Đảm bảo các thẻ Alt được điền đầy đủ

Để tận dụng cơ hội tăng hạng thông qua việc tối ưu hóa hình ảnh, hãy bắt đầu bằng việc sửa các văn bản alt bị thiếu. Để giải quyết vấn đề này, hãy đi đến phần Hình ảnh trong phần Site Audit của Site Structure của WebSite Auditor.

HTML tags
HTML tags

Tập trung vào Ưu tiên Hình ảnh

Khi đối mặt với một lượng lớn hình ảnh, không cần thiết phải tối ưu hóa từng hình ảnh một cách riêng lẻ. Thay vào đó, ưu tiên những hình ảnh truyền tải thông tin có giá trị, như hình ảnh sản phẩm, ảnh chụp màn hình quy trình, logo của bạn, hình minh họa, sơ đồ và các hình ảnh tương tự. Tránh dành công sức cho những hình ảnh chủ yếu được sử dụng cho mục đích giải trí hoặc trang trí.

Sử dụng từ khóa liên quan trong các thuộc tính alt.

Sử dụng văn bản alt như một phương tiện bổ sung để bao gồm các từ khóa mong muốn của bạn. Tuy nhiên, việc duy trì sự tự kiểm soát và tránh sử dụng quá nhiều từ khóa là rất quan trọng. Tạo mô tả cung cấp thông tin ngữ cảnh cho nội dung của bạn, bao gồm từ khóa liên quan khi phù hợp. Các công cụ tìm kiếm xem xét các hình ảnh được tối ưu hóa từ khóa cùng với các khía cạnh khác khi xác định thứ hạng.

Để đánh giá và cải thiện văn bản alt cho các bức ảnh của bạn một cách hiệu quả, hãy sử dụng Content Editor. Chọn chế độ Document để chỉnh sửa nội dung của bạn, điều này sẽ cung cấp một biểu đồ thời gian thực của trang của bạn trong ứng dụng. Khi bạn chọn một bức ảnh, bạn sẽ gặp một khu vực cụ thể nơi bạn có thể chèn các thuộc tính alt. Sau khi bạn đã chỉnh sửa văn bản của mình, bạn có thể nhận nó dưới định dạng HTML tag và dễ dàng tích hợp nó vào trang web của bạn.

HTML tags

HTML tags

6. Open Graph Tags

Thẻ Open Graph (OG) cho phép bạn chọn cách thông tin trang của bạn được hiển thị khi được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội. Sử dụng khả năng này có thể cải thiện hiệu suất của liên kết của bạn trên các trang mạng xã hội, dẫn đến tỷ lệ nhấp vào và chuyển đổi cao hơn.

Giá trị SEO

Thẻ Open Graph (OG) giúp bạn quản lý cách thông tin trang của bạn được hiển thị khi được chia sẻ trên các kênh xã hội. Tận dụng khả năng này có thể cải thiện hiệu quả của liên kết của bạn trên các nền tảng mạng xã hội, dẫn đến tỷ lệ nhấp vào và chuyển đổi tăng lên.

Cách tối ưu hóa

Tiêu đề OG

Thẻ này là tiêu đề được chỉ định cho trang của bạn, dành riêng cho mạng xã hội. Do đó, bạn hiện có ba tiêu đề riêng biệt: một dành riêng cho các công cụ tìm kiếm (thẻ title), một cho phần tiêu đề của trang web của bạn (H1), và một tiêu đề thứ ba cho các nền tảng mạng xã hội (tiêu đề OG). Bạn có thể chọn sao chép bất kỳ tên nào đã có để tiện lợi, hoặc bạn có thể tạo một tiêu đề riêng biệt dành riêng cho việc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Lưu ý rằng nên giữ tiêu đề này có độ dài từ 60-90 ký tự để tránh bị cắt ngang.

Loại OG

Sử dụng thẻ này để xác định loại đối tượng bạn đang chia sẻ, có thể là một trang web, bài đăng, video, công ty, v.v. Bạn có thể tham khảo danh sách toàn diện có sẵn ở đây.

Thẻ này đặc biệt quan trọng khi trang của bạn tích hợp nút Like. Nó giúp xác định liệu nội dung của bạn có xuất hiện trong phần quan tâm của người dùng Facebook đã “Thích” nó hay không.

Trong nhiều trường hợp, loại này là “trang web”, vì liên kết đến trang web thường được chia sẻ nhiều nhất. Nếu điều này đúng, việc chỉ định loại trong mã là không cần thiết, vì nó sẽ mặc định thành “trang web.

Mô tả OG

Tương tự như thẻ mô tả meta, thẻ này có mục đích tóm tắt trang của bạn. Tuy nhiên, khác với mô tả meta, nó sẽ không xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm (SERPs); thay vào đó, nó sẽ được hiển thị như một bản tóm tắt khi trang của bạn được chia sẻ.

Do đó, không cần thiết phải chiến lược chèn từ khóa vào mô tả này. Mục tiêu chính của bạn nên là tạo một mô tả phù hợp với đối tượng tiềm năng của bạn và khuyến khích nhiều nhấp vào hơn.

Về chiều dài, nên giữ nó khoảng 200 ký tự để đạt hiệu suất tốt nhất.

Hình ảnh OG

Tích hợp một hình ảnh có thể cải thiện sự hấp dẫn của liên kết của bạn mà có thể dễ dàng chia sẻ. Mặc dù cho phép bao gồm văn bản trong hình ảnh, nhưng nên đặt nó ở giữa để tránh bị cắt bởi các nền tảng cụ thể.

Độ phân giải lý tưởng cho hình ảnh OG là 1200×627 pixel, và kích thước tệp tối đa không nên vượt quá 5MB để hiển thị tốt nhất.

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa thẻ meta OG của bạn, bạn có thể đánh giá biểu diễn hình ảnh của họ bằng cách sử dụng Open Graph Object Debugger, một công cụ được tạo bởi Facebook.

Ngoài ra, bạn có thể xác nhận sự tồn tại của các thẻ OG của bạn bằng cách sử dụng WebSite Auditor. Để truy cập vào tab Open Graph mặc định

HTML tags
HTML tags

7. Robot Tags 

Thẻ robots, xuất hiện trong mã HTML của một trang web, có chức năng thông báo cho các công cụ tìm kiếm biết trang nào trên trang web của bạn nên được chỉ mục và trang nào nên bị loại trừ. Mục đích của nó tương tự như tập tin robots.txt; tuy nhiên, trong khi robots.txt cung cấp gợi ý hoặc gợi ý, thẻ robots cung cấp hướng dẫn rõ ràng.

Trong HTML, nó xuất hiện như sau:

Giá trị SEO 

Mặc dù việc tích hợp một thẻ robots có thể không ngay lập tức cải thiện thứ hạng của bạn, nó có thể hoạt động như một biện pháp bảo vệ để bảo tồn thứ hạng của bạn bằng cách cấm trang cụ thể không được bao gồm trong các chỉ mục công cụ tìm kiếm.

Ví dụ, nếu bạn có các trang với nội dung rất ít và bạn không muốn hiển thị trong kết quả tìm kiếm nhưng vẫn muốn giữ lại, bạn có thể dễ dàng thêm một thẻ noindex vào những trang này.

Cách cải thiện

Để tối đa hóa hiệu quả của các HTML tag robots của bạn, quan trọng là phải tuân theo các hướng dẫn được khuyến nghị sau:

  1. Chỉ Định Cụ Thể Cho Bot: Sử dụng HTML tag “robots” để mục tiêu tập thể tất cả các bot. Hoặc sử dụng tên bot riêng biệt nếu bạn muốn mục tiêu cụ thể các bot nhất định. Tên bot thường được sử dụng để ngăn chặn các bot có hại khỏi việc truy cập và duyệt trang web của bạn.
  2. Hiểu Rõ Các Tham Số: Google công nhận và tuân thủ các tham số khác nhau trong HTML tag robots của bạn, chẳng hạn như:

– Chỉ thị “noindex” được sử dụng để cấm các công cụ tìm kiếm bao gồm trang trong chỉ mục của họ.

– Thuộc tính “dofollow” ở mức trang ngăn chặn các công cụ tìm kiếm theo dõi bất kỳ liên kết nào trên trang. Điều này khác biệt so với thuộc tính “dofollow” áp dụng cho URL cá nhân.

– Thuộc tính “follow” hướng dẫn các công cụ tìm kiếm đi qua và khám phá các liên kết trên trang, không phụ thuộc vào việc trang được chỉ định là “noindex” hay không.

– Noimageindex: Chỉ định rằng các hình ảnh hiện diện trên trang không nên được bao gồm trong quá trình chỉ mục.

– Chỉ thị “noarchive” được sử dụng để ngăn chặn phiên bản được lưu trữ của trang web từ việc được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của công cụ.

Thuật ngữ “none” được sử dụng để chỉ cùng một ý nghĩa như “noindex, dofollow.”

Quan trọng là phải nhận biết rằng Google công nhận tất cả các biến thể của chữ thường và chữ hoa khi được sử dụng cho các tham số thẻ robots. Tham khảo bảng cắt cheat SEO chi tiết của chúng tôi về các HTML tag robots, chỉ thị và đặc điểm để có hướng dẫn sâu rộng về cách chỉ dẫn Googlebot duyệt và chỉ mục trang web của bạn dựa trên sở thích cụ thể của bạn.

8. Canonical Tag

Khi đối mặt với nhiều trang có nội dung giống nhau, việc sử dụng HTML tag canonical giúp bạn chỉ ra cho các công cụ tìm kiếm trang nào nên được ưu tiên.

Giá trị SEO 

HTML tag canonical có ý nghĩa quan trọng trong SEO vì hai lý do chính.

Thứ nhất, nó giúp giảm vấn đề nội dung trùng lặp. Mặc dù nội dung trùng lặp không gây hại, nó có thể làm nảy sinh nghi ngờ với các công cụ tìm kiếm như Google. Khi nhiều trang xuất hiện giống nhau, điều này có thể gợi ý các thực hành không đáng tin cậy.

Thứ hai, thẻ canonical ngăn chặn việc “cannibalize” nội dung. Nếu hai trang tương tự đều được chỉ mục, chúng có thể cạnh tranh với nhau trong kết quả tìm kiếm. Cuộc cạnh tranh này không chỉ tiêu thụ tài nguyên mà còn làm giảm khả năng xếp hạng hiệu quả.

Cách tối ưu hóa 

Để cải thiện hiệu suất của các trang web của bạn, bắt đầu bằng cách mở WebSite Auditor và điều hướng đến Site Structure > Site Audit. Hãy chú ý đến khu vực On-page, cụ thể là sự hiện diện của các tiêu đề trùng lặp và mô tả meta trùng lặp.

Để giải quyết vấn đề của nhiều URL có nội dung giống nhau, thêm một phần tử <link rel=”canonical”> vào HTML của mỗi trang liên quan.

9. Hreflang tag

Hreflang không phải là một thẻ cụ thể; thay vào đó, nó hoạt động như một thuộc tính. Mục đích của nó là thông báo cho Google về sự sẵn có của các trang của bạn trong nhiều ngôn ngữ khác nhau và các URL tương ứng nơi mà các trang này có thể được truy cập. Ngoài ra, các chú thích hreflang hỗ trợ việc định vị theo quốc gia bằng cách giúp Google xác định nơi mà trang của bạn sẽ được hiển thị.

Trong HTML, thuộc tính hreflang được biểu diễn như sau:

Giá trị SEO 

HTML tag hreflang là không thể thiếu đối với bất kỳ ai đang tham gia vào các nỗ lực SEO quốc tế.

Thứ nhất, chúng giúp nhận biết các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của trang của bạn bởi các công cụ tìm kiếm, tăng khả năng truy cập của chúng đến một đối tượng người xem rộng hơn trong kết quả tìm kiếm.

Hơn nữa, các chú thích hreflang cho phép chỉ định chính xác cả ngôn ngữ và địa điểm. Tính năng này cho phép bạn hướng dẫn Google hiển thị một trang cụ thể cho người xem dựa trên địa điểm địa lý của họ. Xu hướng của Google hướng đến kết quả tìm kiếm địa phương có nghĩa là có một trang web bằng ngôn ngữ được nói trong khu vực của người dùng, chẳng hạn như tiếng Pháp cho người dân ở Pháp, tăng cường khả năng tạo ra lưu lượng truy cập tự nhiên.

Hơn nữa, bằng cách chỉ rõ các chú thích hreflang, Google có thể phát triển các mối quan hệ giữa các trang cụ thể và toàn bộ trang web. Điều này tăng cường uy tín tên miền tổng thể, tăng cơ hội của bạn để đạt được xếp hạng cao hơn trong các trang kết quả tìm kiếm (SERPs).

Cách để cải thiện

Tối ưu hóa hreflang chặt chẽ liên quan đến việc địa phương hóa, vì vậy việc sở hữu một công cụ mạnh mẽ có thể quản lý hiệu quả thao tác này là vô cùng quan trọng.

May mắn thay, WebSite Auditor có khả năng xử lý công việc này.Để bắt đầu tối ưu hóa các HTML tag hreflang sử dụng WebSite Auditor, hãy đi đến Cấu trúc trang > Kiểm tra trang web và tập trung vào khu vực Localization. hương trình sẽ phát hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các HTML tag hreflang và xác định chính xác các URL nơi các vấn đề này xảy ra. Sau đó, bạn có thể kiểm tra các trang bị ảnh hưởng và áp dụng các biện pháp phù hợp.

HTML tags
HTML tags

WebSite Auditor cung cấp một công cụ tạo hreflang tích hợp để hỗ trợ những người đang thực hiện mở rộng quốc tế và cần thiết lập chính xác các HTML tag hreflang. Dưới đây là hướng dẫn theo thứ tự:

  1. Di chuyển đến phần Cấu trúc trang và chọn tùy chọn Trang. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Công cụ trang web.
  2. Chọn tùy chọn Địa phương hóa.
HTML tags
HTML tags

Để tạo các HTML tag hreflang, chọn URL bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào “Thêm địa phương hóa” và cung cấp ngôn ngữ và khu vực bạn mong muốn.

Sau khi hoàn thành các thủ tục này, bạn có thể xuất tệp đã tạo và nhập các chú thích hreflang vào phần HTML của trang web của bạn.

HTML tags
HTML tags

Quan trọng để nhấn mạnh rằng mặc dù thường khuyến khích đặt các HTML tag hreflang trong phần , bạn cũng có thể bao gồm chúng trong một bản đồ trang XML, điều này phù hợp hơn cho các trang web lớn hơn. Ngoài ra, các chú thích hreflang có thể được bao gồm trong tiêu đề HTTP, mang lại lợi ích cho các tệp không phải là HTML tag như định dạng .pdf hoặc .doc.

10. Schema markup

Cuối cùng, việc đánh dấu Schema không nên được bỏ qua. Schema bao gồm một bộ HTML tag toàn diện được thiết kế để thông báo cho các công cụ tìm kiếm về các khía cạnh khác nhau của nội dung của bạn. Những HTML tag này có thể được tích hợp vào mã của bạn để cung cấp thông tin cho các công cụ tìm kiếm về một loạt thông tin đa dạng, bao gồm thông tin liên hệ, giá sản phẩm, thành phần công thức, và nhiều hơn nữa.

Giá trị SEO

Đánh dấu Schema được sử dụng để nhấn mạnh các chi tiết chính trên một trang web, cho phép Google tạo ra các đoạn trích được tối ưu hóa sử dụng thông tin này. Khi đánh dấu Schema được triển khai trên một trang công thức, Google có khả năng trích xuất thông tin cụ thể như thời gian nấu ăn, các thành phần sử dụng, số lượng đánh giá, và thậm chí là lượng calo của công thức. Dữ liệu này sau đó được sử dụng để tạo ra các đoạn trích được tối ưu hóa, vượt xa các đoạn trích thông thường về mặt hấp dẫn trực quan và lượng thông tin.

Trong những năm gần đây, Google đã liên tục ra mắt một loạt các loại đoạn trích phong phú, như đoạn trích cho các bài viết, sản phẩm, sự kiện, sách, phim, và nhiều danh mục khác. Những đoạn trích này cung cấp cho chủ sở hữu trang web nhiều lựa chọn phong phú để cải thiện khả năng hiển thị của họ trong kết quả tìm kiếm.

Làm thế nào để cải thiện

Tối ưu hóa đánh dấu Schema có thể phức tạp, và việc nhập nó thủ công không khả thi. Phương pháp được đề xuất là sử dụng Trợ giúp Đánh dấu Dữ liệu Cấu trúc (Structured Data Markup Helper). Với ứng dụng này, bạn có khả năng chỉ định loại Schema cụ thể, nhập URL của bạn, và dễ dàng chọn và chú thích nội dung liên quan trên trang web. Sau khi hoàn thành, bạn có thể sao chép mã được tạo ra bởi trợ lý và chèn nó vào trang web của bạn.

WSOVN cung cấp dịch vụ mua chung SEO PowerSuite, bao gồm các công cụ thiết yếu như Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass và LinkAssistant. Với những công cụ mạnh mẽ này, người dùng có thể quản lý hiệu quả các nỗ lực SEO của họ, theo dõi vị trí từ khóa, phân tích hiệu suất trang web, tiến hành nghiên cứu backlink và tối ưu hóa hoạt động xây dựng liên kết. Việc tham gia mua chung cung cấp quyền truy cập hiệu quả chi phí vào những giải pháp SEO toàn diện này.

Mua Chung SEO PowerSuite

Lời Kết

Để tóm lại, việc sử dụng HTML tag hiệu quả là rất quan trọng để cải thiện sự hiện diện trực tuyến và thu hút người truy cập tự nhiên đến các trang web. Bằng cách áp dụng một loạt các chiến lược như thẻ tiêu đề, mô tả meta, tối ưu hóa header và đánh dấu Schema, các chủ sở hữu trang web có thể cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Doanh nghiệp có thể tăng cường quá trình tối ưu hóa và duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kỹ thuật số bằng cách sử dụng các công cụ như WebSite Auditor và Structured Data Markup Helper. Cuối cùng, ưu tiên cao độ về nỗ lực SEO dẫn đến việc tăng cường sự xuất hiện trực tuyến, gia tăng lưu lượng truy cập trang web và mở rộng triển vọng cho sự tương tác và chuyển đổi.

WSOVN cung cấp một bộ công cụ SEO toàn diện được thiết kế để cải thiện hiệu suất trang web và tăng cường khả năng hiển thị trực tuyến. Từ theo dõi từ khóa đến phân tích backlink, loạt công cụ đa dạng của chúng tôi cung cấp cho người dùng các nguồn lực cần thiết để tối ưu hóa các chiến lược SEO của họ một cách hiệu quả.