HD mua hàng Telegram Group Discord Server Facebook Group

Viddyoze 4.0 + OTOs

897.000 

Viddyoze là Tạo hoạt ảnh 3D, 1/3 dưới, Chuyển đổi động, Móc chú ý, Hình ảnh ngoài, Thẻ kết thúc và hơn thế nữa
Viddyoze Live Action là phiên bản mới nhất
sự đổi mới của nhóm Viddyoze. Lần đầu tiên, Viddyoze Live Action kết hợp cảnh quay trực tiếp và hoạt hình 3D, tự động 100%. Điều này chưa bao giờ được thực hiện trước đây!
Người dùng sẽ có thể tải lên biểu trưng, hình ảnh và văn bản của riêng họ vào một cảnh điện ảnh chuyển động thực sự, với việc tải lên của họ sẽ trở thành một phần của hành động!
Người dùng sẽ có quyền truy cập vào hơn 100 mẫu Live Action hoàn toàn có thể tùy chỉnh với biểu trưng, hình ảnh và văn bản của riêng họ! Nhóm đã làm việc với các xưởng video & diễn viên, ghi lại các cảnh quay đặc biệt cho nền tảng Viddyoze. Không có gì như thế này đã BAO GIỜ được thực hiện trước đây.

Có Sẵn
Viddyoze 4.0 + OTOs
897.000  Select options