Spectra Pro LTD

250.000 875.000 

Spectra Pro là phiên bản thương mại mà Astra Agency đã dành 2 năm để liên tục cải tiến Spectra và phát triển âm thầm các tính năng Pro cao cấp, tương tự như các phiên bản nổi tiếng khác như Ultimate Addons for Beaver Builder (UB), Ultimate Addons for Visual Composer (UV) và Ultimate Addons for Elementor (UE).

Spectra Pro LTD
Spectra Pro LTD
250.000 875.000  Select options