HD mua hàng Telegram Group Discord Server Facebook Group

Pictory.AI Unlimited Premium

47.000 2.997.000 

Bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào tài khoản Shared của :

  • Pictory.ai  – Unlimited Video Export/m
  • Text to video : 20 minute max video length
  • Max video length : 180 minutes of video per upload (for editing)
  • Max video file size : 5GB per upload (for editing)
  • 1 hours of video transcription per month

 

Có Sẵn
Pictory.AI Unlimited Premium
47.000 2.997.000  Select options