OUTPRFRM Plan LTD

9.700 250.000 

OUTPRFRM : Vì vậy, bạn đã bắt đầu đầu tư nhưng không chắc chắn nơi nhận lời khuyên để thực hiện giao dịch tiếp theo của mình. Tìm đến các chuyên gia tài chính là một việc làm thông minh nhưng hầu hết thời gian bạn sẽ hỏi, “Anh chàng này giỏi đến mức nào?” Tìm hiểu ngay lập tức, với Frost. Frost lấy các dự đoán về giá cổ phiếu từ các nhà phân tích tài chính và sau đó phân tích độ chính xác của những dự đoán đó bằng cách sử dụng dữ liệu.

SKU: WSO-6043 Category: Tag:
Có Sẵn
OUTPRFRM Plan LTD
9.700 250.000  Select options