Funden AppSumo Plan LTD

97.000 240.000 

Funden là một công cụ khuyến nghị nhà đầu tư được hỗ trợ bởi AI. Funden giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động tạo danh sách các nhà đầu tư đầu tư vào các công ty giống như của bạn. Với hơn 50.000 nhà đầu tư đã được xác minh và 10.000 công ty đầu tư trên nền tảng,

SKU: WSO-8567 Category: Tag:
Funden AppSumo Plan LTD
97.000 240.000  Select options