Play.HT

100.000 1.970.000 

Play.ht : Nội dung bằng văn bản của bạn có thể trở thành Sê-ri tiếp theo, nhưng bạn không thể thuyết phục (đọc là: tống tiền) bất kỳ người bạn nào của mình đồng lưu trữ hoặc ghi lại nội dung của bạn. Bạn muốn bỏ qua tất cả các micrô, bộ cân bằng và chỉnh sửa và hướng thẳng đến âm thanh chất lượng cao? Giới thiệu trình tạo giọng nói mới của bạn

SKU: WSO-6123 Category: Tag:
Có Sẵn
Play.HT
100.000 1.970.000  Select options