WorldWideBrands + Salehoo

40.000 1.797.000 

WorldWideBrands là một công ty có trụ sở tại Florida được thành lập vào năm 1999. Cơ sở dữ liệu của nó có khoảng 8.000 nhà cung cấp với hơn 16 triệu sản phẩm có sẵn. Nói như vậy, công ty có gần như tất cả các dạng danh mục phụ, bao gồm cả những danh mục ít người biết đến, chẳng hạn như ‘sản phẩm chăm sóc dreadlock.’

Salehoo là một công ty có trụ sở tại New Zealand được thành lập vào năm 2005. Mạng lưới rộng khắp của nó có hơn 8.000 công ty cung cấp quyền truy cập vào hơn 1,6 triệu sản phẩm. Hầu hết các nhà cung cấp của đến từ Úc, Trung Quốc, Canada, Mỹ, Anh và New Zealand.

Có Sẵn
WorldWideBrands + Salehoo
40.000 1.797.000  Select options