VidBullet + OTOs

497.000 

VidBullet là Bản tin Video là một dạng quảng cáo hoặc thông báo ngắn về sản phẩm, doanh nghiệp, dịch vụ hoặc sự kiện. Nó chỉ đơn giản là làm nổi bật các tính năng, ưu đãi, lợi ích hoặc tin tức trong một đoạn video ngắn dưới 2 phút.
Nó giống như một bản tóm tắt tin tức, một định dạng đã được chứng minh là hoạt động trong hơn 60 năm.
Bạn có thể thực hiện việc này cho BẤT KỲ doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong BẤT KỲ thị trường ngách nào – và với phát minh mới nhất của chúng tôi, chỉ mất 3 phút để tổng hợp lại – Không yêu cầu kinh nghiệm!

SKU: WSO-0477 Category: Tag:
Có Sẵn
VidBullet + OTOs
497.000  Select options