HD mua hàng Telegram Group Discord Server Facebook Group

TeraPeak Premium

97.000 436.715 

Terapeak: vẫn đúng với sứ mệnh của nó
Terapeak được thành lập vào năm 2004 bởi hai người bán hàng quyền lực của eBay, những người muốn tận dụng tối đa cơ hội mà eBay cung cấp cho họ — cơ hội phục vụ người mua sắm theo những cách mới mang tính lịch sử, đồng thời xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến phát đạt.
Kể từ đó, nhiệm vụ của Terapeak đã không đi lạc khỏi mục đích này. Chúng tôi tồn tại để tối ưu hóa thương mại điện tử cho tất cả mọi người. Chúng tôi cung cấp các công cụ giúp người bán khám phá và tiếp thị các sản phẩm mà người mua muốn – tạo điều kiện tăng trưởng và lợi nhuận cho người bán cũng như trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người mua.
Dưới sự bảo trợ của eBay, sứ mệnh đó sẽ không thay đổi. eBay tin tưởng vào sứ mệnh tương tự của Terapeak — và eBay cũng như chúng tôi tin rằng ngày nay việc này có thể được thực hiện hiệu quả hơn nếu Terapeak là một phần của eBay.

Đặt Trước
TeraPeak Premium
97.000 436.715  Select options