HD mua hàng Telegram Group Discord Server Facebook Group

Revoicer Agency Annual

634.000 3.213.000 

Revoicer là Ứng dụng AI Voice đầu tiên hiển thị cảm xúc thực của con người.

Cảm xúc thực sự của con người trong mỗi giọng nói được tạo ra, thổi sức sống vào giọng nói của bạn. Giọng nói AI của chúng tôi có các yếu tố làm cho giọng nói có vẻ TỰ NHIÊN và có tất cả các biểu cảm cũng như giai điệu cần thiết để khiến mọi người tương tác nhiều hơn với nội dung của bạn!

Revoicer Agency Annual
SKU: WSO-19977 Category: Tag: