Melodie Music Single Plan LTD

197.000 423.000 

Melodie thật dễ dàng với giao diện hỗ trợ AI trực quan. Nó có các công cụ tìm kiếm ‘âm thanh đảo ngược’ (như tìm kiếm hình ảnh đảo ngược của Google), loại trừ tìm kiếm, tìm chức năng tương tự, phím nóng và nhiều menu bao gồm Thể loại, Tâm trạng, Nhạc cụ, Mục đích, BPM và Khóa.

SKU: WSO-6119 Category: Tag:
Melodie Music Single Plan LTD
197.000 423.000  Select options