Linguascribe Pro Plan LTD

9.700 440.000 

Linguascribe Pro là một SAAS chuyển đổi nội dung Văn bản sang âm thanh / Âm thanh thành văn bản mạnh mẽ với giọng nói và bản dịch giống như con người được tích hợp sẵn.

Chú ý : Bạn cần mua credit từ Amazon, Google or Microsoft để sử dụng

SKU: WSO-8036 Category: Tag:
Có Sẵn
Linguascribe Pro Plan LTD
9.700 440.000  Select options