ĐỘI NGŨ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hồ Thị Thanh

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hồ Văn Đạt

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Phạm Văn Khánh

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật