ĐỘI NGŨ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

ảnh của em nga nv support

Vũ Thanh Nga

Nhân viên chăm sóc khách hàng

ảnh em thảo nvsupport

Nguyễn Phương Thảo

Nhân viên chăm sóc khách hàng

ảnh danta nvsupport

Danto

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật