HD mua hàng Telegram Group Discord Server Facebook Group

Datacamp Premium

823.000 

DataCamp là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu thêm về khoa học dữ liệu và kỹ thuật dữ liệu, nhưng những người tham gia các lớp này sẽ cần phải được định hướng và tự thúc đẩy bản thân.

SKU: WSO-7202-1 Category: Tag:
Có Sẵn
Datacamp Premium
823.000  Select options