ConnectVideo + OTOs

40.000 620.000 

ConnectVideo : ConnectVideo giúp các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu lại, ngay cả trên iOS14!
Kể từ khi bản cập nhật iOS14 được công bố, chúng tôi đã làm việc trên công nghệ đột phá để dễ dàng tạo ra các đối tượng mới và có lợi nhuận nhắm mục tiêu đến tất cả các khách hàng trong quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn.

SKU: WSO-6045 Category: Tag:
Có Sẵn
ConnectVideo + OTOs
40.000 620.000  Select options